Klachtenprocedure

Ter waarborging van de kwaliteit van het begeleidingswerk van geregistreerde leden en ter bescherming van de belangen van hun cliënten wordt een klachtenprocedure ingesteld. Een klacht heeft steeds betrekking tot de begeleidingsrelatie of het gedrag van de I.V.-therapeut. De leden en/of cliënten kunnen altijd een klacht neerleggen bij de voorzitter van het V.V.T.I.V. of een ander lid van het dagelijks bestuur. 

Dit kan op info@vvtiv.be.

Elke klacht wordt ernstig genomen.

 
Werkwijze:
Er wordt contact opgenomen met alle partijen door 2 onafhankelijke bemiddelaars (minimum 2 gesprekken).
Indien mogelijk wordt de klacht opgelost door middel van bemiddeling. Indien de klacht echter nog steeds niet is opgelost, wordt deze schriftelijk overgebracht naar de klachtencommissie.

 

  1. De Raad van Beheer van de V.V.T.I.V. vzw benoemt onder zijn leden een commissie waarin tenminste drie leden stemgerechtigd zijn. 

  1. De commissie onderzoekt de klacht en doet binnen de maand uitspraak of zij de klacht gegrond vindt. Zij kan eventueel besluiten tot een waarschuwing, een berisping en/of een tijdelijke schorsing, dan wel een definitieve uitsluiting als lid van de V.V.T.I.V.

  2. De commissie doet haar uitspraak na het horen van alle partijen en brengt haar beslissing met argumentatie bij de Raad van Bestuur van de V.V.T.I.V.

  3. Alle partijen kunnen in beroep gaan over de uitspraak van de commissie en kunnen als dusdanig een bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur van de V.V.T.I .V., waarna deze zich zal beraden met de hulp van een onafhankelijke expert, waarmee alle drie de partijen akkoord gaan (therapeut, cliënt en de Raad van Bestuur). De Raad van Bestuur doet uitspraak binnen de twee maanden na ontvangst van het bezwaarschrift.

  4. Alle uitspraken van de commissie zijn bindend jegens de V.V.T.I.V.

  5. Alle uitspraken van de voltallige Raad van Bestuur van de V.V.T.I.V. (of vertegenwoordigd via een volmacht) zijn bindend voor de commissie.

  6. De commissie kan in overleg met de voltallige Raad van Bestuur (of vertegenwoordigd via een volmacht) nieuwe gedragsregels opstellen. Deze moeten kunnen bekrachtigd worden in de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Contact

Vlaamse  Vereniging van Therapeuten in de Interactionele Vormgeving

Contact

V.V.T.I.V
Patriottenstraat 35
2600 Berchem
info@vvtiv.be
Ondernemingsnummer 456 485 364

2016 V.V.T.I.V | Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden | website Startx| fotografie Theodoor Dirckx