Tinne Op de Beeck

Tinne Op de Beeck

Guido Gezellestraat 85
2300 Turnhout
www.tinneopdebeeck.be
tinneopdebeeck@skynet.be
014/423442
0479/133070

Therapiepraktijk    Tinne Op de Beeck

 

Individuele therapie voor jongvolwassenen en volwassenen

Relatietherapie,  éénoudergezinnen, nieuw-samengestelde gezinnen

 

Meestal lukt het je wel om om te gaan met wat het leven brengt en raak je er zelf of samen met de mensen om je heen wel uit, maar nu niet. De problemen waar je zelf, in je partnerrelatie of in je gezin mee te maken hebt wegen op jou/jullie of zijn te complex om er zonder hulp uit te komen. Of, je ervaart een leegte of een gemis dat pijnlijk is. Je vindt te weinig vervulling in je leven of je relatie. Je voelt je daarin vastzitten. Misschien sta je voor een moeilijke keuze waar je niet goed uitgeraakt of zoek je ondersteuning om je leven meer vorm te geven op een manier die bij je past.

In therapie gaan kan een manier zijn om zorg te dragen voor jezelf, je relatie, je gezin, je loopbaan.

 

 

Hoe ik werk:

 

Je mag als cliënt van mij diep respect voor wie je bent en voor jouw zoektocht verwachten. In een veilig klimaat kan je komen met wat er in je omgaat, meer voeling krijgen met diepere gevoelens en verlangens, beter zicht krijgen op wat er binnenin en in omgang met anderen gebeurt. Samen met jou ga ik op zoek naar wat jou kan helpen bij het omgaan met wat pijn doet of moeilijk is, naar perspectieven die meer vervulling kunnen bieden in je leven, je werk, je relaties, … Daarbij vind ik het belangrijk veel aandacht te hebben voor jouw concrete leefsituatie en hoe jouw behoeften en verlangens daarin (meer) plaats kunnen krijgen. Op een eerlijke en zorgvuldige manier wil ik met jou daarover in dialoog gaan. Natuurlijk bepaal jij  wat je met hetgeen in de therapie naar voor komt doet in je leven. De therapieruimte kan een plek zijn waar je daarin eerste stappen zet door zaken uit te spreken, mogelijkheden te verkennen en uit te proberen. 

 

Voeling houden met de hele concrete realiteit vind ik daarbij bijzonder belangrijk:  het gaat niet alleen om op het spoor te komen wat jij nodig hebt en verlangt, maar ook hoe je dat gestalte kan geven in je dagelijks leven.

 

Ik werk vanuit de integratieve psychotherapie. Binnen die benadering worden werkwijzen en inzichten vanuit verschillende stromingen uit de psychotherapie gecombineerd, op jouw maat. Hoe een therapiesessie concreet verloopt  is afhankelijk van wat je hulpvraag is en wat bij jou past. Vaak werk ik met een combinatie van praten, dingen in beeld brengen, aandachtig voelen en dieper bewust worden van wat er in je omgaat en daar taal aan geven, visualisatie-oefeningen, concretiseren van stappen die je buiten de therapieruimte wil gaan zetten, inoefenen hoe je dat effectief kan doen, met jou opvolgen hoe het met je gaat.   

Omdat ik het heel belangrijk vind dat mensen zich veilig kunnen voelen in de therapie, zal ik steeds aftoetsen of je een voorgestelde werkwijze ziet zitten. Samen met jou zoek ik wat jou ligt en kan helpen.

 

Thema’s:

stress en spanningsgerelateerde klachten, burnout, depressie, omgaan met verlies, zingevingsvragen, identiteitsvragen, negatief zelfbeeld, onzekerheid en faalangst, zoektocht rond seksuele geaardheid, relationele problemen, opvoedingsproblemen (oa bij kinderen met ADHD, hechtingsproblemen), echtscheiding en hoe daarna verder, samenleven in nieuw-samengestelde gezinnen, adoptiegerelateerde problemen, …

 

Wie ben ik?

 

Opleiding

 

 • licenciate (master) pedagogiek, KULeuven
 • 4-jarige integratieve psychotherapie-opleiding ‘Interactionele Vormgeving’ aan de Educatieve Academie te Antwerpen
 • diverse kortdurende bijscholingen (Contextuele hulpverlening, ACT, gezinsbegeleiding, oplossingsgericht werken, narratieve psychotherapie, schemagerichte psychotherapie, …)
 • lid van de VVTIV 

 

Relevante werkervaring

Ik combineer mijn eigen therapiepraktijk met een deeltijdse staffunctie in de Bijzondere Jeugdzorg. In dit werk ben ik bezig met:

 • teambegeleiding, super- en intervisie van begeleiders
 • gezinsbegeleiding
 • opvoedings- en begeleidingsvragen bij kinderen en jongeren met emotionele kwetsuren /hechtingsproblemen, leermoeilijkheden, ADHD,...
 • verwerken van verlies en (v)echtscheiding, evenwichten zoeken op vlak van ieders positie en onderlinge relaties in éénoudergezinnen en in complexe (nieuw- samengestelde) gezinnen
 • zoeken naar mogelijkheden tot verbinding tussen partners, ouders en kinderen.

Ik was heel wat jaren werkzaam in onderwijs en vorming aan (jong)volwassenen in een opleiding voor begeleiders/opvoeders in de jeugd- en gehandicaptensector, als:

 • docente psychologie, pedagogiek, communicatievaardigheden, ethiek
 • praktijkbegeleidster, supervisor (individueel en met groepen)
 • studentenbegeleidster (coaching, omgaan met faalangst, begeleiding emotionele problematiek).

Mijn persoonlijke ‘bagage’

Ik  werd van jongsaf  sterk geboeid om met mensen in hun zoektocht een eind op weg te gaan. Door wat gaandeweg op mijn levenspad kwam, kreeg ik steeds meer voeling met mensen die zoekende zijn.  In mijn persoonlijk leven heb ik van binnenuit ervaren wat het betekent om met moeilijke thema’s als verlies, scheiding, gemis om te gaan en mijn weg te zoeken in een situatie die niet echt doorsnee is.  Als alleenstaande (adoptie)moeder was mijn leven jarenlang een niet-evidente puzzel. Ondertussen heb ik te maken met de complexiteit van een nieuw-samengesteld gezin en mag ik genieten van de rijkdom van een fijne partnerrelatie.

In mijn leven en werk ontmoet ik heel verschillende mensen, met heel diverse levensgeschiedenissen en sociale contexten. Ik ervaar dat als blikverruimend. Vanuit mijn aard en de aard van mijn werk ben ik veel bezig met wat mensen helpt en hindert in hun leven, wat hen drijft en parten speelt. Dat blijft mij raken. Dat geraakt zijn geeft tegelijk een gedrevenheid in mijn werk. Ik geloof in de kracht en veerkracht van mensen, ook als relaties moeilijk lopen en leefsituaties ingewikkeld zijn.

 

Praktisch

Contactgegevens:

Tinne Op de Beeck

Guido Gezellestraat   85,   2300   Turnhout

 

Inlichtingen en afspraken:

tel: 014/ 42 34 42          gsm:  0479/133370

Als ik je telefoon niet meteen kan beantwoorden, laat dan via mijn gsm een berichtje met je naam en telefoonnummer achter, zodat ik je zo snel mogelijk kan contacteren.

 

Afspraken

Ik werk op afspraak:

 • dinsdagavond
 • woensdagavond
 • donderdagavond
 • vrijdag overdag en ‘s avonds
 • zaterdag overdag

 

Duur van de therapie

Een individuele therapiesessie duurt een uur.

In een sessie met partners is anderhalf uur werktijd meestal gepaster, om elk van de partners voldoende aan bod te laten komen.

Hoeveel sessies we nodig hebben en hoe veel tijd er best tussen 2 sessies ligt, bekijken we samen. Bij het afronden van elke sessie maken we concreet of en wanneer een volgende sessie plaatsvindt. 

 

Tarief

Een sessie van een uur: 50 euro

Een (partner)sessie van anderhalf uur: 70 euro

Voor mensen met een laag inkomen is een aangepast tarief mogelijk.Contact

Vlaamse  Vereniging van Therapeuten in de Interactionele Vormgeving

Contact

V.V.T.I.V
Patriottenstraat 35
2600 Berchem
info@vvtiv.be
Ondernemingsnummer 456 485 364

2016 V.V.T.I.V | Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden | website Startx| fotografie Theodoor Dirckx